Nazife Şişman

Seyyid Hüseyin Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş (çev)

İslam dünyasında olsun, Batı’da olsun, araştırmalarıyla haklı bir üne kavuşmuş olan müslüman yazar Seyyid Hüseyin Nasr, bu araştırmasıyla kendi düşünce hayatının merkezî tezini teşkil eden İslamî Bilim fikrine tarihsel bir temel sağlamış olmakta; böylece modern insanın tartıştığı insan, tabiat, çevre, tabiat bilimleri, metafizik, ahlâk… gibi hayatî kavramlara klâsik İslâm hükemasının deneyimlerinden hareketle, İslâmî bir perspektif kazandırmak istemektedir.

Çeviri: Nazife Şişman
Yayınevi: İnsan Yayınları
Yayın Tarihi: 1985-01-01
Dil: TÜRKÇE