Nazife Şişman

Hakkında

 

 

 

1963 yılında Gerede’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi okudu. Sosyolojide lisansüstü çalışmalar yaptı. İngilizce’den Türkçe’ye eserler tercüme etti. Martin Lings’in Hz. Muhammed’in Hayatı, Seyyid Hüseyin Nasr’ın İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Mevdudi’nin Tefhim’ül Kur’an adlı eserleri bunlardan bazıları. Çalışmaları, kimlik siyaseti, kültürel karşılaşmalar, gündelik hayat, beden sosyolojisi, dijital kültür gibi konularda yoğunlaşmakta. Yayınlanmış eserleri:

– Global Konferanslarda Kadın Politikaları, 1996.

– Anlatılmamış Öyküler (derleme), 1998.

– Kamusal Alanda Başörtülüler (röportaj), 2000.

– “Emanet”ten “Mülk”e: Kadın, Beden, Siyaset, 2003.

– Küreselleşmenin Pençesi İslam’ın Peçesi, 2005.

– Harf Harf Kadınlar (editör), 2008.

– Günün Kısa Tarihi, 2008.

– Başörtüsü: Sınırsız Dünyanın Yeni Sınırı, 2009.

– Yeni İnsan: Kaderle Tasarım Arasında, 2011.

– Dijital Çağda Müslüman Kalmak, 2016

Günün Kısa Tarihi’ nde (2008) seküler dünyada dinin nasıl yaşandığını, gündelik hayat tecrübeleri üzerinden ele aldı. Başörtüsü: Sınırsız Dünyanın Yeni Sınırı’nda (2009) Türkiye’nin sosyo-politik bir meselesi olan “başörtüsü”nü, küresel boyutunu da dikkate alarak analiz etti. Yeni İnsan Kaderle Tasarım Arasında (2011) ise yaşamın ve ölümün sınırlarında gezinen biyoteknolojiyle ilişkimizi ele alıyor. Son kitabı Dijital Çağda Müslüman Kalmak’ta (2016) okuyucuyu teknolojide yaşanan hızlı değişimin hayatı yaşayışımız ve zihniyetimiz üzerinde yaptığı değişiklikler ile yüzleştiriyor.

 

About

Nazife Şişman gained her BA degree in Economics from Bosphorus University and did post graduate studies in Sociology. She works as a freelance writer. Her writing interests centre on women issues in Muslim experience in modern periods. Identity politics, cultural encounters, body politics and everyday life constitute her main study areas.  In Günün Kısa Tarihi (Short Histroy of the Present-2008) the writer deals with the question of practicing faith in a secular world. In Başörtüsü: Sınırsız Dünyanın Yeni Sınırı (Headscarf: Border of a Borderless World-2009), she makes a study of the socio-politics of headscarf issue in Turkey from a global perspective. Her publications include among others Emanet’ten Mülk’e: Kadın, Beden, Siyaset (Women, Body and Politics-2003), Küreselleşmenin Pençesi İslam’ın Peçesi (Pawn of Globalisation, Veil of Islam-2005), Yeni İnsan: Kaderle Tasarım Arasında (New Human: Between Destiny and Design-2011), Dijital Çağda Müslüman Kalmak (Being Muslim in the Digital Age -2016).